Digitaal bankieren voor alle Brusselaars

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin gaan samen de strijd aan tegen digitale ongeletterdheid.

Toegankelijk bankieren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich er toe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools.

Dit willen ze doen via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en met bewustmakingsacties.

Om digitale uitsluiting tegen te gaan en burgers te begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners.

Ik wil meer lezen over deze samenwerking