Voor wie

De financiële sector wil de mensen die moeilijkheden ervaren om over te schakelen naar online bankieren en betalen, zo goed mogelijk helpen en ondersteunen.

Ook voor zij die daartoe de mogelijkheden of vaardigheden niet hebben, staan we klaar.

Toegankelijk bankieren
Omslag van een rapport met de titel 'Digitale Inclusie' met illustraties van handen die verschillende elektronische apparaten vasthouden, zoals smartphones, een tablet, een smartwatch en een computerscherm, tegen een blauwe achtergrond.

Verschillende doelgroepen met elk hun verhaal en behoefte

Er is nog steeds een groep mensen die niet over de mogelijkheden of vaardigheden beschikt om online te bankieren of te betalen. Daarnaast zijn sommige personen nog niet overtuigd om hiermee aan de slag te gaan.

De voornaamste redenen die hen weerhouden om online te bankieren zijn:

  • angst om slachtoffer te worden van fraude
  • voorkeur om bankzaken in het kantoor te regelen
  • online bankieren is te ingewikkeld

De doelgroep die we voor ogen hebben is divers, met verschillende beperkingen, uitdagingen en behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • mensen met lichamelijke beperkingen (blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden)
  • mensen met verstandelijke beperkingen en mindergeletterden.
  • anderstaligen
  • jongeren en senioren met onvoldoende digitale vaardigheden

Daarom is het belangrijk dat we werken op maat en partnerschappen aangaan met de overheid en tal van organisaties op het terrein. Zodoende kunnen we naar ieders verhaal en behoeften luisteren en er de nodige initiatieven aan koppelen.