Bereikbaarheid & beschikbaarheid geldautomaten maximaal gegarandeerd

Cash is en zal een belangrijk betaalmiddel blijven. Daarom werden verschillende initiatieven door de banksector uitgerold om de toegang tot cash te blijven verzekeren.

Toegankelijk bankieren

Febelfin trad in dialoog getreden met de federale regering en de Nationale Bank en kon een akkoord bereiken ter optimalisering van de toegang tot geldautomaten.

Voldoende toegang tot cash is een belangrijke doelstelling van de financiële sector. Daarom hebben verschillende banken de handen in mekaar geslagen. Daarbij is vooral de locatie en de geografische spreiding van de geldautomaten van belang.

Concreet engageerde de sector zich om 287 bijkomende geldautomaten te plaatsen.

Er zullen enerzijds geldautomaten worden bijgeplaatst op nieuwe locaties in de provincies, om de afstand tot een geldautomaat zo beperkt mogelijk te houden.
Anderzijds zullen (vooral in steden) geldautomaten worden bijgeplaatst op bestaande of nieuwe locaties om de capaciteit te verhogen zodat eventuele wachtrijen aan geldautomaten vermeden kunnen worden.

Ik wil meer lezen over het akkoord