Toegankelijk bankieren

Toegang tot bankdiensten, online bankieren en betalen voor iedereen. Dat is iets waar we als financiële sector voluit op inzetten.

Ons streefdoel: zelfstandig gebruik van de online bankdiensten voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. En met extra aandacht en ondersteuning voor minder- of niet-digitale burgers.

Daarom proberen banken hun digitale producten en diensten meer toegankelijk te maken. En ze bieden ook hulp aan klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening.

Op deze website kan je alle initiatieven van de Belgische financiële sector op vlak van toegankelijkheid en digitale inclusie terugvinden alsook initiatieven om de niet-digitale klant te ondersteunen.

Digitale inclusie vergt maatwerk

In België ervaren nog steeds te veel mensen moeilijkheden met online bankieren. Daarom blijft het van essentieel belang om te streven naar meer digitale inclusie en initiatieven te blijven ontwikkelen.

Eén uniforme aanpak past niet voor iedereen. Er is nood aan maatwerk om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.

Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen die al vertrouwd zijn met online bankieren mee blijven met de nieuwste ontwikkelingen, terwijl mensen die moeite hebben de nodige begeleiding kunnen krijgen.

De banksector neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Daarom gaat ze samenwerkingsverbanden aan op regionaal en lokaal niveau met onder andere Digibanken, EPN's, bibliotheken, ouderenorganisaties, enzovoort.

Kortom de financiële sector wil deze actoren ondersteunen en aandachtig luisteren naar de behoeften op het terrein.

Meer dan ooit hebben Belgen toegang tot digitale technologie en maken ze gebruik van online diensten. Maar niet iedereen heeft hiervoor de nodige vaardigheden. Daarom blijft het van essentieel belang om als sector aandacht te hebben voor de niet-digitale klant. Én te streven naar meer digitale inclusie en toegankelijkheid.

Michael Anseeuw
Voorzitter Febelfin

Een overzicht van enkele initiatieven van de Belgische banksector

 

Partners

Kalender infosessies

Febelfin geeft doorheen het hele jaar zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië infosessies digitaal bankieren en betalen of neemt deel aan webinars over dit onderwerp.

In 2023 werden 86 infosessies verzorgd, met een totaal bereik van 3.750 personen.

Maar het stopt niet bij het geven van infosessies. Daarnaast nemen we ook vaak deel aan webinars als expert.

Check onze andere initiatieven op vlak van toegankelijkheid en digitale inclusie.

Ontdek onze initiatieven